POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.chillhouse.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: chillhouse design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 50-013 Wrocław, ul. Czysta 4, lok. 017, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000856490, REGON: 386841499, NIP: 8971882231, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł w całości wpłaconym,
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: rodo@chillhouse.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Pusta sekcja. Edytuj stronę aby dodać treść.
Pusta sekcja. Edytuj stronę aby dodać treść.
Pusta sekcja. Edytuj stronę aby dodać treść.

Zaufali nam.