NADZÓR INWESTORSKI

chillHouse – dlaczego zajmujemy się nadzorem inwestorskim?

Reprezentując Inwestora w procesie inwestycyjnym, dbamy by proces budowy odbywał się zgodnie z przygotowanym projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zabezpieczając całościowo interes Inwestora związany z budową. Pełnimy funkcję kontrolną i nadzorczą nad kierownikiem budowy i wykonawcą prac budowlanych, z prawem do wydawania poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski pełni nieocenioną rolę dla Inwestora w procesie inwestycyjnym.

Nadzór inwestorski to m. in.:

  • reprezentowanie Inwestora na terenie inwestycji,
  • kontrola prac pod kątem technicznym i prawnym,
  • kontrola jakości wykonywanych robót,
  • kontrola rozliczenia budowy,
  • ocena zgodności prac z dokumentacją projektową i PNB,
  • doradztwo i nadzór autorski/wykonawczy na budowie,
  • uczestnictwo w odbiorach.

Serdecznie zapraszamy.
chillHouse

Zaufali nam.