Minimalna powierzchnia działki budowlanej.

Zastanawiasz się jaką minimalną powierzchnię musi posiadać działka pod zabudowę? Zobacz jakie parametry musisz zastosować decydując się na budowę domu.

Minimalne wymiary działki pod budowę domu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie została ustalona minimalna powierzchnia działki budowlanej. Istnieje jednak wiele istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu powierzchni działki.

 

Minimalna powierzchnia działki, na której może zostać wybudowany dom uzależniona jest od projektu domu oraz wyliczonej na podstawie projektu odległości od ścian domu do granic działki

 

Minimalne odległości, które muszą być zachowane przy projektowaniu domu:

  • 4 m od ściany z oknami do granicy sąsiedniej działki budowlanej.
  • 3 m od ściany bez okien do granicy sąsiedniej działki budowlanej.

 

Rozporządzenia nie określają dokładnych wymiarów działki, jednakże definiują warunki, jakie musi spełnić dom, jeżeli ma on zostać wybudowany na danej działce. Mając na uwadze planowaną powierzchnię domu jesteśmy zatem w stanie oszacować minimalną powierzchnię działki budowlanej.

 

Powierzchnia działki na obszarach miejskich i wiejskich

Pomimo iż nie jest to regułą, działki na terenach wiejskich mają najczęściej większą powierzchnię od działek zlokalizowanych na obszarach miejskich. Średnia powierzchnia działek w miastach wynosi ok 300 m2 – 1000 m2. Na obszarach wiejskich średnia powierzchnia działek budowlanych waha się w przedziale 1000 m2 – 3000 m2.

 

Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decydując się na budowę domu na określonej działce musimy dokładnie zapoznać się z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie mogą znajdować się także wskazania dot. minimalnej powierzchni działek pod zabudowę. Plan zagospodarowania określa także wytyczne związane z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy lub konkretne odległości od zabudowy oraz granicy działki. Zawarty w planie dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy określa maksymalne zagęszczenie działek na określonym obszarze. Plan może także określać minimalną szerokość działki, która wynosi często 16 m.

 

Jeżeli dla określonego obszaru nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas wszystkie wytyczne będą określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.